İngilizce Terim: Job Safety Analysis

Türkçe Terim: İş Güvenliği Analizi

Kısaltma:JSA

İş adımlarını, her bir iş adımı ile ilgili spesifik tehlikeleri, kaza olasılığını düşürmek için gerekli güvenli iş prosedürlerini sistematik olarak tanımlayan prosedür. Bknz: İş Tehlike Analizi


Bu içerik İş Güvenliği Analizi (Job Safety Analysis) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi kategorisi kapsamındadır.