İngilizce Terim: Work Order

Türkçe Terim: İş Emri

Kısaltma:WO

Yapılacak işi kapsamlı şekilde açıklayan; Bakım, yetkilendirme ve ücretlendirme için gerekli bilgileri taşıyan; yapılacak işin ne olduğunu, ne zaman yapılacağını ve kullanılacak malzemelerin ne olduğunun kaydını içeren yazılı belge.


Bu içerik İş Emri (Work Order) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım kategorisi kapsamındadır.