İngilizce Terim: Intrinsically Safe

Türkçe Terim: Doğal Güvenli

Kısaltma: –

Normal veya anormal koşullar altında statik elektrik ve termal enerji salınımı yapmayan cihaz ve kablolar.


Bu içerik Doğal Güvenli (Intrinsically Safe) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.