İngilizce Terim: Intrinsically Safe Circuit

Türkçe Terim: Kendinden Güvenlikli Devre

Kısaltma:

Olağan operasyonda ve belirlenen arıza durumlarında IEC 60079-11 standardında belirtilen şartlarda üretilen ve yaratacağı kıvılcım ya da ısı etkilerinin içinde bulunduğu patlayıcı ortamı tutuşturmaya yetecek enerjiye sahip olamayacak devreler


Bu içerik Kendinden Güvenlikli Devre (Intrinsically Safe Circuit) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.