İngilizce Terim: Intrinsic Safety “İ”

Türkçe Terim: Kendinden Güvenlik “İ”

Kısaltma:

Elektrikli ekipman içerisindeki elektrik enerjisini ve patlayıcı ortamdan geçen elektrik kablolarını kıvılcım ya da ısı etkisiyle tutuşmasına sebep olmayacak bir seviyeyle sınırlamaya dayalı ex-proof koruma tipi


Bu içerik Kendinden Güvenlik “İ” (Intrinsic Safety “İ”) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.