İngilizce Terim: Internal Error Mode

Türkçe Terim: Dahili Hata Modu

Kısaltma: –

Hatanın oluştuğu, harici hata modundan önce gerçekleşen olayların gerçekleştiği evre. Bknz: Harici Hata Modu


Bu içerik Dahili Hata Modu (Internal Error Mode) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi  kategorisi kapsamındadır.