İngilizce Terim: İnternal Context

Türkçe Terim: Dahili Bağlam

Kısaltma: –

Kuruluşun hedeflerine ulaşmaya çalıştığı iç ortam.
NOT: Dahili bağlam şunları içerebilir:

– yönetim, organizasyon yapısı, roller ve hesap verebilirlik;
– Politikalar, hedefler ve bunlara ulaşmak için yürürlükte olan stratejiler;
– Kaynaklar ve bilgi açısından anlaşılan yetenekler (örn., Sermaye, zaman, insanlar, süreçler, sistemler ve teknolojiler);
– Bilgi sistemleri, bilgi akışları ve karar verme süreçleri (hem resmi hem de gayri resmi);
– Dahili paydaşların ilişkileri ve algıları ve değerleri;
– Organizasyon kültürü;


Bu içerik Dahili Bağlam (İnternal Context) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi  kategorisi kapsamındadır.