İngilizce Terim: Interlock System

Türkçe Terim: İnterlok Sistemi

Kısaltma:-

Limit aşımlarını veya anormal durumları tespit eden, tehlikenin sonucu ortaya çıkmadan durduran veya durum ile ilgili düzeltici işlem başlatan sistem.


Bu içerik İnterlok Sistemi (Interlock System) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.