İngilizce Terim: Instantaneous Release

Türkçe Terim: Ani Salınım

Kısaltma:

Kısa süreli emisyonlar.


Bu içerik Ani Salınım (Instantaneous Release) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.