İngilizce Terim: Inspection, Testing, And Preventive Maintenance

Türkçe Terim: Muayene Test Ve Önleyici Bakım

Kısaltma: ITPM

Aşağıda belirtilen durumlara göre planlanan proaktif bakım faaliyetleridir.

-Ekipmanın mevcut durumunu ve/veya bozulma oranını değerlendirmek,
-Ekipmanın işlevselliğini test etmek,
-Ekipmanın mevcut durumunu düzelterek ekipman arızasını önlemek.


Bu içerik Muayene Test Ve Önleyici Bakım (Inspection, Testing, And Preventive Maintenance) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım  kategorisi kapsamındadır.