İngilizce Terim: Human Error Probability

Türkçe Terim: İnsan Hata Olasılığı

Kısaltma:-

Kişinin bir işi veya görevi, belirli bir süre içerisinde yaparken kişi kaynaklı hata oluşma ihtimali veya belirli bir zaman içerisinde sistemin ihtiyacı olan fonksiyonu sağlarken, operatörün (insan) hata yapma ihtimali.


Bu içerik İnsan Hata Olasılığı (Human Error Probability) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi kategorisi kapsamındadır.