İngilizce Terim: Human Reliability

Türkçe Terim: İnsan Güvenilirliği

Kısaltma:-

İnsan tarafından yapılan bir işin gerekli minimum süre içinde başarıyla tamamlanma ihtimali.


Bu içerik İnsan Güvenilirliği (Human Reliability) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi kategorisi kapsamındadır.