İngilizce Terim: Injury

Türkçe Terim: Yaralanma

Kısaltma: –

Vücut ile dış kaynaklı travmatik temastan veya çevresel faktörlere maruz kalınmasından kaynaklanan, kişinin fiziksel hasar alması veya zarar görmesi.


Bu içerik Yaralanma (Injury) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi  kategorisi kapsamındadır.