İngilizce Terim: Blast

Türkçe Terim: İnfilak

Kısaltma:

patlama noktasını çevreleyen havanın yoğunluğunda, basıncında ve hızında meydana gelen geçici (kısa süreli) değişim. Değişim süreksiz bir şekilde anlık olarak gerçekleşiyorsa şok dalgası, kademeli olarak gerçekleşiyorsa basınç dalgası olarak bahsedilir.


Bu içerik İnfilak (Blast) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma kategorisi kapsamındadır.