İngilizce Terim: Burst Pressure

Türkçe Terim: İnfilak Basıncı

Kısaltma:-

Patlama diskleri açılmadan önce akış kaynağındaki statik basınçtan akış yönündeki statik basıncın çıkartılması ile bulunur. Akış yönündeki basınç atmosferik ise, patlama basıncı akış kaynağındaki statik basınca eşittir.
Ayrıca bknz. Statik basınç.


Bu içerik İnfilak Basıncı (Burst Pressure) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım API Standartları kategorisi kapsamındadır.