İngilizce Terim: Infant Mortality

Türkçe Terim: Erken Ölüm

Kısaltma: –

Çalışma yapılmasına başlanmadan önce; tasarım, malzeme, işçilik, kurulum veya kalite sorunları nedeniyle ortaya çıkar.


Bu içerik Erken Ölüm (Infant Mortality) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım  kategorisi kapsamındadır.