İngilizce Terim: Inerting

Türkçe Terim: İnertleştirme

Kısaltma:

Ortama inert madde eklemesi yapılarak patlayıcı ortam oluşumunun engellenmesi


Bu içerik İnertleştirme (Inerting) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.