İngilizce Terim: İnduction Charging

Türkçe Terim: İndüksiyonla Yüklenme

Kısaltma:

Bir nesneyi başka yüklü bir nesnenin yakınına getirerek onun oluşturduğu elektrik alanı içine yerleştirdikten sonra yüksüz nesneyi topraklayarak bu nesneyi yükleme işlemidir. Bu durumda topraklama kesilecek olursa indüklenen yükler nesnede kalacaktır. Bu duruma örnek olarak, elektrik alanın mevcut olduğu bir mekanda yürüyen bir kişinin iletken zeminli bir yerden yalıtkan zeminli bir yere geçmesiyle üzerinde oluşan yüklenme verilebilir.


Bu içerik İndüksiyonla Yüklenme (İnduction Charging) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.