İngilizce Terim: Degraded Failure

Türkçe Terim: İndirgenmiş Arıza

Kısaltma:

Kademeli veya kısmen olan bir arıza; tüm fonksiyonu durdurmaz ancak fonksiyonun yapması gereken görevlerden ödün verir.
Çıktıyı belirlenen bir noktanın altına düşürebilir veya üstüne çıkarabilir. Aynı zamanda düzensiz çıktılar ile de sonuçlanabilir. İndirgenmiş mod yalnızca tek çalışma moduna izin verir. Gözetim olmadığı takdirde indirgenmiş mod, bir felaket ile sonuçlanabilir.


Bu içerik İndirgenmiş Arıza (Degraded Failure) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım kategorisi kapsamındadır.