İngilizce Terim: Independent Protection Layer

Türkçe Terim: Bağımsız Koruma Katmanı

Kısaltma: IPL

Senaryoyu başlatan olaya veya senaryoyla ilişkili herhangi bir diğer koruma katmanının eylemine bakılmaksızın, senaryonun istenmeyen sonuca ilerlemesini önleyebilen cihaz, sistem veya eylem. Bağımsız koruma katmanının performansı başlatıcı olaydan ve diğer koruma katmanlarının hatalarından etkilenmez. Bağımsız koruma katmanının etkisi ve bağımsızlığı denetlenebilir olmalıdır.


Bu içerik Bağımsız Koruma Katmanı (Independent Protection Layer) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.