İngilizce Terim: Independent Person

Türkçe Terim: Bağımsız Kişi

Kısaltma:

Elektrik/Elektronik/Programlanabilir Elektronik sisteminin, fonksiyonel güvenlik değerlendirmesine veya geçerliliğine tabi olan yazılım güvenliği yaşam döngüsünün belirli bir aşamasında yer alan faaliyetlerden ayrı ve farklı olan ve bu faaliyetler için doğrudan sorumluluğu olmayan kişi.


Bu içerik Bağımsız Kişi (Independent Person) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.