İngilizce Terim: Incident İnvestigation

Türkçe Terim: Olay Soruşturma

Kısaltma: –

Bir olayın nedenlerini belirlemek ve gelecekte yaşanabilecek olayları önlemek veya hafifletmek için olası sebeplere yönelik tavsiyeler geliştiren sistematik yaklaşım. Ayrıca bknz: Kök Neden Analizi (RCA-Root Causes Analysis)


Bu içerik Olay Soruşturma (Incident İnvestigation) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi  kategorisi kapsamındadır.