İngilizce Terim: Incident Investigation Management System

Türkçe Terim: Olay Soruşturma Yönetim Sistemi

Kısaltma: –

Soruşturma yapan personel tarafından yerine getirilecek rolleri, sorumlulukları, protokolleri ve spesifik faaliyetleri tanımlayan yazılı belge.


Bu içerik Olay Soruşturma Yönetim Sistemi (Incident Investigation Management System) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi  kategorisi kapsamındadır.