İngilizce Terim: Incestuous Data

Türkçe Terim: Ensest Veri

Kısaltma:

Ortak kaynaktan veya bir araya geldiklerinde “çift sayımlı” olabilen kaynaklardan türetilmiş iki veya daha fazla veri kümesi.


Bu içerik Ensest Veri (Incestuous Data) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım  kategorisi kapsamındadır.