İngilizce Terim: İmpulse

Türkçe Terim: İmpals

Kısaltma:

bir inflakın (blast) hasar verme ölçüsü. Basınç-zaman eğrisinin integrali alınarak hesaplanır.


Bu içerik İmpals (İmpulse) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma kategorisi kapsamındadır.