İngilizce Terim: İnitial İnspection

Türkçe Terim: İlk Muayene

Kısaltma:

tüm elektrikli ekipmanların, sistemlerin ve tesisatların devreye alınmadan önceki muayenesi


Bu içerik İlk Muayene (İnitial İnspection) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma kategorisi kapsamındadır.