İngilizce Terim: Initial Review

Türkçe Terim: İlk İnceleme

Kısaltma:-

Önerilen bir değişikliğin değişim yönetimine göre uygun olup olmadığının önceden tanımlanması.


Bu içerik İlk İnceleme (Initial Review) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi kategorisi kapsamındadır.