İngilizce Terim: Conductive Dust

Türkçe Terim: İletken Toz

Kısaltma:

Elektriksel direnci 10^3 ohm.metre ye eşit ya da daha düşük olan yanıcı toz. İletken tozlar grup IIIC olarak sınıflandırılır.


Bu içerik İletken Toz (Conductive Dust) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma kategorisi kapsamındadır.