İngilizce Terim: Mean Time Between Failure

Türkçe Terim: İki Arıza Arasında Geçen Zaman

Kısaltma:

Onarılabilen ekipmanlar için “güvenilirliğin” temel ölçüsüdür. Belirtilen koşullar altında belirli bir test aralığı süresince bir ekipmanın tüm parçalarının belirli sınırlar içerisinde gerçekleştirdiği ortalama çalışma süresi veya talep sayısı.


Bu içerik İki Arıza Arasında Geçen Zaman (Mean Time Between Failure) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.