İngilizce Terim: İgnition Temperature Of An Explosive Gas Atmosphere

Türkçe Terim: Tutuşma Sıcaklığı (Gaz Ve Buhar)

Kısaltma:

Sıcak bir yüzeyin, belirli koşullar altında gaz ya da buhar halindeki alevlenir maddenin hava ile karışımını tutuşturacağı en düşük sıcaklık


Bu içerik Tutuşma Sıcaklığı (Gaz Ve Buhar) (İgnition Temperature Of An Explosive Gas Atmosphere) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.