İngilizce Terim: İgnition Risk

Türkçe Terim: Tutuşma Riski

Kısaltma:

Patlayıcı ortamı tutuşturabilecek bir tutuşturucu kaynağın ortamda bulunma olasılığı


Bu içerik Tutuşma Riski (İgnition Risk) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.