İngilizce Terim: İgnition Risk Estimation

Türkçe Terim: Tutuşma Riski Tahmini

Kısaltma:

Tutuşturucu kaynak bulunma ihtimalinin belirlenmesi


Bu içerik Tutuşma Riski Tahmini (İgnition Risk Estimation) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.