İngilizce Terim: İgnition Delay Time

Türkçe Terim: Tutuşma Gecikme Süresi

Kısaltma:

Tutuşturucu kaynağın ortama girişi ile gerçek yanmanın başlaması arasında geçen zaman dilimi


Bu içerik Tutuşma Gecikme Süresi (İgnition Delay Time) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.