İngilizce Terim: Hypergolic

Türkçe Terim: Ani Tutuşma

Kısaltma:

İki veya daha fazla maddenin karıştırılması üzerine açığa çıkan oksidasyon reaksiyonunun ani ve kendiliğinden tutuşması.


Bu içerik Ani Tutuşma (Hypergolic) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.