İngilizce Terim: Hybrid Mixture

Türkçe Terim: Hibrit Karışım

Kısaltma:

Alevlenir bir gaz ya da buharla yanıcı bir tozun oluşturduğu karışım.


Bu içerik Hibrit Karışım (Hybrid Mixture) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.