İngilizce Terim: Human-Machine Interface

Türkçe Terim: İnsan-Makine Arayüzü

Kısaltma: HMI

Makine ile insan arasında bilgi aktarımı sağlayan yüzey. Örneğin: Analog ekranlar, göstergeler, Video görüntüleme ünitesi (VDU)


Bu içerik İnsan-Makine Arayüzü (Human-Machine Interface) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi  kategorisi kapsamındadır.