İngilizce Terim: Human Factors

Türkçe Terim: İnsan Faktörü

Kısaltma: –

İnsanın yeteneklerini, sınırlamalarını ve ihtiyaçlarını anlayarak, bunları karşılamak için makineler, çalışma ortamları ve işletme şartları tasarlayan disiplin. Genel tanımında insan faktörü, insan-makine arasındaki herhangi bir teknik işi içerir.


Bu içerik İnsan Faktörü (Human Factors) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi  kategorisi kapsamındadır.