İngilizce Terim: Servicable Condition

Türkçe Terim: Hizmete Elverişli Durum

Kısaltma:

ekipmanın performansını ya da patlamadan korunma özelliklerini etkilemeden, ekipmanın sertifika gereklerine uygun bir şekilde, bir parçanın değiştirilmesine ya da yenilenmiş parça kullanılmasına izin veren durum


Bu içerik Hizmete Elverişli Durum (Servicable Condition) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma kategorisi kapsamındadır.