İngilizce Terim: High Potential Incident

Türkçe Terim: Potansiyeli Yüksek Olay

Kısaltma: –

Farklı koşullar altında kolaylıkla katostrofik olarak sonuçlanabilecek olabilecek bir olay.


Bu içerik Potansiyeli Yüksek Olay (High Potential Incident) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi  kategorisi kapsamındadır.