İngilizce Terim: Readiness Review

Türkçe Terim: Hazırlık Gözden Geçirmesi

Kısaltma:-

Tesisi devreye almadan önce, proses ekipmanı ve emniyet sistemlerinin durumunu doğrulamak için gerçekleştirilen bir çalışma aktivitesi.


Bu içerik Hazırlık Gözden Geçirmesi (Readiness Review) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi kategorisi kapsamındadır.