İngilizce Terim: Hazardous Chemical

Türkçe Terim: Tehlikeli Kimyasal

Kısaltma: –

Toksik, reaktif veya yanıcı olan ve salındığında bir proses güvenliği kazasına neden olabilecek kimyasal. Bknz: Tehlikeli malzeme.


Bu içerik Tehlikeli Kimyasal (Hazardous Chemical) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi  kategorisi kapsamındadır.