İngilizce Terim: Hazardous Area (Dust)

Türkçe Terim: Tehlikeli Alan (Toz)

Kısaltma:

Ekipman kurulumu ve kullanımı için özel önlemler gerektirecek miktarda bulut halinde yanıcı tozun mevcut olduğu ya da mevcut olması beklenen alan.


Bu içerik Tehlikeli Alan (Toz) (Hazardous Area (Dust)) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.