İngilizce Terim: Hazard

Türkçe Terim: Tehlike

Kısaltma: –

İnsanlara, mülklere veya çevreye zarar verme potansiyeline sahip olan kimyasal veya fiziksel koşullar. “Ne Yanlış Gidebilir?” sorusunun cevabı genellikle tehlikeyi açıklar.


Bu içerik Tehlike (Hazard) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi  kategorisi kapsamındadır.