İngilizce Terim: Hazard Scenario Identification

Türkçe Terim: Tehlike Senaryosu Tanımlama

Kısaltma: –

Olası arızalar sonucunda gerçekleşebikecek tehlike senaryolarının gözden geçirilmesi.


Bu içerik Tehlike Senaryosu Tanımlama (Hazard Scenario Identification) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi  kategorisi kapsamındadır.