İngilizce Terim: Hazard Identification

Türkçe Terim: Tehlike Tanımlama

Kısaltma:

Bir olayın meydana gelmesiyle istenmeyen sonuçlar doğurabilecek kimyasal sistem, proses ve tesis özelliklerini saptamak.


Bu içerik Tehlike Tanımlama (Hazard Identification) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.