İngilizce Terim: Hazard Evaluation

Türkçe Terim: Tehlike Değerlendirmesi

Kısaltma:

Bir sistemin birbirinden ayrı tehlikelerinin, istenmeyen olaylara neden olabilecek mekanizmalarının belirlenmesi ve bu olayların sağlık , çevre ve mülk üzerindeki sonuçlarının değerlendirilmesi. Kazalara sebep olabilecek tesislerin tasarımı ve işletilmesindeki zayıf yönlerini belirlemek için kalitatif teknikler kullanılır.


Bu içerik Tehlike Değerlendirmesi (Hazard Evaluation) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.