İngilizce Terim: Hazard Checklist

Türkçe Terim: Tehlike Kontrol Listesi

Kısaltma:

Bir proses veya operasyonda tehlikeli durumların tanımlanmasını için kullanılan, deneyime dayalı yapılan tehlike listesi.


Bu içerik Tehlike Kontrol Listesi (Hazard Checklist) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.