İngilizce Terim: Failure Modes, Mechanisms, And Effects Analysis

Türkçe Terim: Hata Modu Mekanizmaları Ve Etkileri Analizi

Kısaltma:FMMEA

Olası hata modları için potansiyel hata mekanizmalarını ve modellerini belirlemek ve hata mekanizmalarını önceliklendirmek için kullanılan sistematik metodolojidir. FMMEA, bir aksiyon planı belirleyerek FMEA ve FMECA yöntemlerinin niteliklerini arttırır.


Bu içerik Hata Modu Mekanizmaları Ve Etkileri Analizi (Failure Modes, Mechanisms, And Effects Analysis) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 51 kategorisi kapsamındadır.