İngilizce Terim: Failure Mode Effects And Critically Analysis

Türkçe Terim: Hata Modu Etkileri Ve Kritiklik Analizi

Kısaltma:FMECA

Hata modu etkileri ve kritiklik analizi, hata modu ve etkileri analizi’ne benzer ve daha resmi ek bir adım daha içerir.

Bu eklenen adım kritiklik hesaplamasını desteklemek için objektif veri içerir.

FMECA analizine ihtiyaç duran uygulayıcılar için öncelikle FMEA temellerini anlamalılar ve daha sonra FMECA prosedürlerini öğrenebilirler.


Bu içerik Hata Modu Etkileri Ve Kritiklik Analizi (Failure Mode Effects And Critically Analysis) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 51 kategorisi kapsamındadır.