İngilizce Terim: Failure Modes, Effects And Diagnostic Analysis

Türkçe Terim: Hata Modu Etkileri Ve Arıza Tespit Analizi

Kısaltma:FMEDA

FMEA analizinin bir uzantısıdır. Bileşen hata modlarının etkilerini tanımlamak ve değerlendirmek için sistematik bir yol sunar. Bu teknik, güvenlik etkisi ile alakalı etkiler için hata oranları oluşturur.


Bu içerik Hata Modu Etkileri Ve Arıza Tespit Analizi (Failure Modes, Effects And Diagnostic Analysis) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 51 kategorisi kapsamındadır.